• HEM
  • AKUSTIKPANELER
  • ÅTERFÖRSÄLJARE
  • HÅLLBARHET
  • KONTAKT
  • OM OSS

BETYDELSEN ATT VARA ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG

NQD stöder arbetet i vårt samhälle när det handlar om att skapa hållbarhet och göra affärer på ett etiskt riktigt sätt. Att NQD är ett ansvarstagande företag innebär att vi agerar etiskt i alla delar av verksamheten, tar hänsyn till miljön, föregår med gott exempel när vi bemöter varandra och våra affärspartners samt att vi alltid respekterar gällande lagar och regler där vi har vår verksamhet.

För att utveckla våra affärer och förbli framgångsrika måste vi vara, och uppfattas som, en pålitlig samarbetspartner för våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig. Den uppförandekod du nu läser anger NQDs etiska riktlinjer inom flera områden. Alla medarbetare ska vara väl förtrogna med och följa dessa riktlinjer. Alla vi som arbetar på NQD har ett eget ansvar för att bevara och upprätthålla NQDs rykte som ett ansvarstagande företag.

Ledningsgruppen

Nordic Quality Design AB

NQDs anser att hållbarhet är en avgörande faktor i vår verksamhets framgång. Att minimera vår belastning på miljön och att verka för att våra uppdrag bidrar till förbättringar på miljöområdet är en viktig fråga för bolaget. NQD skall bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska uppfylla gällande lagstiftning och kunders krav.

Alla inom verksamheten skall ta miljöansvar i sitt dagliga arbete.

NQD ställer krav på sina leverantörer att råvaran kommer från uthålligt skogsbruk och ej är illegalt avverkat samt följa EU:s regler gällande import av virke (EUTR).

NQD VÄRNAR OM MILJÖN